Tin Tức Visa | Thông Tin Visa
Thứ Bảy, Tháng Mười 16, 2021
Visa mới Nhật Bản 2019: Chưa dễ thực hiện ngay

visa lao động mới của Nhật 2019: Chưa dễ thực hiện...

Dự thảo luật mới cho phép cấp 2 loại visa lao động mới của Nhật cho người lao động đã có tay nghề nhất...
2 loại visa lao động Nhật Bản mới toanh đang được dự thảo

2 loại visa lao động Nhật Bản mới toanh đang được...

Dự thảo luật mới đã đưa ra 2 loại visa lao động Nhật Bản mới cho dân nước ngoài công tác trong những ngành...

Recent Posts